Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 372
Informace vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2006

Navrhovatelem je ministr obrany Jiří Šedivý.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.8.2006.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 21.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.9.2006.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stříteský, který přijal k tomuto tisku dne 1.11.2006 usnesení č. 188, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 372/1.

Témata EUROVOC: NATOarmádaprofesionální armádavojenská spoluprácevojenské cvičenívojska v zahraničí