Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 371
(34 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Vilém Holáň.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 7. 2003. Vláda zaslala stanovisko 13. 8. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2003 jako tisk 413/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 413
Novela z. o rodině

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 413/0 dne 28. 7. 2003. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: Ing. Hana Orgoníková a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 806).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 413/5, který byl rozeslán 12. 5. 2004 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 5. 2004 na 31. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 181, usnesení č. 1149).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.5.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.6.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.5.2004.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Zdeněk Bárta, který přijal k tomuto tisku dne 3.6.2004 usnesení č. 210, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 371/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 10.6.2004.

Svým usnesením č. 473, v hlasování č. 62 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 14.6.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 6. 2004 poslancům jako tisk 413/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 6. 2004 poslancům jako tisk 413/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 30. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 270).

Témata EUROVOC: adopce dítěteochrana dítěteopuštěné dítěrodinné právosociální zabezpečení