Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 370
(37 kB)
Návrh zákona o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Stanislav Gross.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 604
V.n.z. o změnách hranic krajů

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.5.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.6.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.5.2004.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladimír Schovánek, který přijal k tomuto tisku dne 2.6.2004 usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 370/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 10.6.2004.

Svým usnesením č. 468, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 14.6.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 387/2004.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 2004.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 2004.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 2004.

Témata EUROVOC: hranicemístní daňregionsamosprávná obecsprávní celekúzemní samospráva