Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 366
Informace vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. čtvrtletí 2006

Navrhovatelem je ministr obrany Jiří Šedivý.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 28.6.2006.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 8.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.8.2006.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Vlastimil Sehnal, který přijal k tomuto tisku dne 20.9.2006 usnesení č. 182, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 366/1.

Témata EUROVOC: NATOmezinárodní bezpečnostpozemní vojskavojenská spoluprácevojenské letectvovojenský letounvojska v zahraničíČeská republika