Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 363
Informace vlády ČR o souhlasu vlády s přelety a přistáními letadel ozbrojených sil Nigerijské federativní republiky na území České republiky realizovanými do 31. prosince 2004, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

Navrhovatelem je ministr obrany Miroslav Kostelka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 13.5.2004.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 668.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.5.2004.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, který přijal k tomuto tisku dne 2.6.2004 usnesení č. 167, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 363/1.