Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 362
2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004

Navrhovatelem je ministr obrany Miroslav Kostelka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 13.5.2004.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 667.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.5.2004.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, který přijal k tomuto tisku dne 2.6.2004 usnesení č. 166, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 362/1.