Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 360
(770 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (Doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.)

Navrhovatelem je prezident republiky Václav Klaus.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.5.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.7.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.5.2004.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Václava Domšová, který přijal k tomuto tisku dne 9.6.2004 usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 360/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 10.6.2004.

Svým usnesením č. 472, v hlasování č. 58 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.