Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 353
Informace vlády ČR o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec - prosinec 2003

Navrhovatelem je ministr obrany Miroslav Kostelka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.4.2004.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 652.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.4.2004.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Horák, který přijal k tomuto tisku dne 12.5.2004 usnesení č. 159, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 353/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 20.5.2004.

Svým usnesením č. 442, v hlasování č. 75 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.