Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 35
Informace vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2006

Navrhovatelem je ministr obrany Vlasta Parkanová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.3.2007.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.3.2007.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 11.4.2007 usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 35/1.