Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 342
(579 kB)
Návrh zákona o zaměstnanosti
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 527/0 - V.n.z. o zaměstnanosti

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 13.11.2003.
   Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 527/0 dne 14.11.2003.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24.03.2004 na 30. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24.03.2004 na 30. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 07.04.2004 na 30. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 21.04.2004.
  • Zákon Senátem schválen 13.05.2004.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 25.05.2004.

Hlasování č. 359 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.4.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.5.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.4.2004.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Jan Hadrava, který přijal k tomuto tisku dne 5.5.2004 usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 342/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 13.5.2004.

Svým usnesením č. 431, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.5.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 435/2004.

Témata EUROVOC: boj proti nezaměstnanostikrátkodobá nezaměstnanostmigrující pracovníkochrana dítětepodpora v nezaměstnanostipodpora zaměstnanostipolitika zaměstnanostipolitika zaměstnanosti EUzdravotně postižený pracovníkzprostředkovatelna práce