Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 34
(19 kB)
Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2006
Náhled podkladového materiálu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 8.3.2007.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.3.2007.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který přijal k tomuto tisku dne 30.5.2007 usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 34/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 8.6.2007.

Svým usnesením č. 155, v hlasování č. 62 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.