Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 338
(1744 kB)
Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2003
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Veřejný ochránce práv Otakar Motejl.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.3.2004.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 614.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.4.2004.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Volný, který přijal k tomuto tisku dne 19.5.2004 usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 338/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 3.6.2004.

Svým usnesením č. 460, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Témata EUROVOC: ombudsmanzpráva o činnosti