Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 33
Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2006

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.3.2006.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.3.2007.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 7.3.2007.

Svým usnesením č. 66, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.