Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 33
(25 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 877/0 - Novela z. o zaměstnanosti

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 26.01.2005.
   Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 877/0 dne 26.01.2005.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22.02.2005 na 41. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22.02.2005 na 41. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 24.02.2005 na 41. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 28.02.2005.
  • Návrh zákona 30.03.2005 vrácen sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 03.05.2005 na 44 . schůzi.
   Sněmovna setrvalana původním návrhu zákona.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 05.05.2005.

Hlasování č. 572 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 41  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.2.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.3.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.3.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Ing.arch. Daniela Filipiová, který přijal k tomuto tisku dne 16.3.2005 usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 33/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 24.3.2005.

Svým usnesením č. 79, v hlasování č. 45 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 30.3.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 202/2005.

Témata EUROVOC: fyzická osobaosoba samostatně výdělečně činnápracovní vztahypráceprávnická osobapředmět podnikánísamostatná výdělečná činnostživnostživnostník