Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 327
Rozhodnutí vlády ČR o přeletech a přistáních letadel ozbrojených sil Gambijské republiky na území České republiky v roce 2006

Navrhovatelem je ministr obrany Karel Kühnl.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.3.2006.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stříteský, který přijal k tomuto tisku dne 5.4.2006 usnesení č. 158, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 327/1.