Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 326
Informace vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 4. čtvrtletí 2005

Navrhovatelem je ministr obrany Karel Kühnl.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.3.2006.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stříteský, který přijal k tomuto tisku dne 5.4.2006 usnesení č. 154, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 326/1.