Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 322
(81 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Pavel Dostál.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 341
Novela z. o provozování rozhlasového a televizního vysílání - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.3.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.4.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.3.2004.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Zdeněk Bárta, který přijal k tomuto tisku dne 14.4.2004 usnesení č. 187, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 322/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 14.4.2004.

Svým usnesením č. 408, v hlasování č. 105 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 15.4.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 341/2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 4. 2004 poslancům jako tisk 341/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 4. 2004 poslancům jako tisk 341/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 21, usnesení č. 1097).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 5. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 5. 2004.

Témata EUROVOC: frekvenční pásmokomerční médiumkontrola komunikaceobchodní licenceprogramová produkcepropagacepřibližování legislativyrozhlasové vysílánítelevize