Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 32
Závěrečná doporučení Výboru pro práva dítěte - kontrolního orgánu Úmluvy o právech dítěte - ke Zprávě České republiky o plnění Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů

Navrhovatelem je ministr vlády ČR Džamila Stehlíková.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.3.2007.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.3.2007.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Alena Palečková, který přijal k tomuto tisku dne 10.5.2007 usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 32/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 19.7.2007.

Svým usnesením č. 171, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.