Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 318
Vládní návrh na zapojení České republiky do 7. rotace Sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy

Navrhovatelem je ministr obrany Karel Kühnl.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.3.2006.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.3.2006.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Josef Zoser, který přijal k tomuto tisku dne 5.4.2006 usnesení č. 152, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 318/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 20.4.2006.

Svým usnesením č. 467, v hlasování č. 134 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.