Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 313
(99 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Vladimír Špidla.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 521
Novela z. o ochraně hospodářské soutěže - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 521/0 dne 14. 11. 2003.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 776).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 521/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 521/2, který byl rozeslán 24. 2. 2004 v 18:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 548, usnesení č. 959).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.3.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.4.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.3.2004.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Jaroslav Mitlener, který přijal k tomuto tisku dne 31.3.2004 usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 313/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 14.4.2004.

Svým usnesením č. 405, v hlasování č. 100 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 15.4.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 340/2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 4. 2004 poslancům jako tisk 521/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 4. 2004 poslancům jako tisk 521/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 26, usnesení č. 1099).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 5. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 5. 2004.

Témata EUROVOC: kontrola restriktivních praktikprávo EU - vnitrostátní právosoutěžní politikasoutěžní právo