Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 292
(349 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 200
Vládní návrh zákona o živnostenském podnikání - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 200/0 dne 6. 2. 2003.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: Ing. Miloš Melčák, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 282).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 200/3, který byl rozeslán 11. 2. 2004 v 17:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 2. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 175, usnesení č. 921).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 10.3.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 9.4.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.3.2004.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Rückl, který přijal k tomuto tisku dne 24.3.2004 usnesení č. 250, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 292/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 25.3.2004.

Svým usnesením č. 367, v hlasování č. 39 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 29.3.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 167/2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 4. 2004.