Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 286
(38 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Stanislav Gross.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 466
Novela z. o matrikách

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.3.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.4.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.3.2004.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Petr Fejfar, který přijal k tomuto tisku dne 17.3.2004 usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 286/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 18.3.2004.

Svým usnesením č. 356, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 24.3.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 165/2004.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2004.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 4. 2004.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 4. 2004.

Témata EUROVOC: evidence obyvatelstvapříjmenístatistika