Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 285
(24 kB)
Návrh zákona o zásluhách Edvarda Beneše
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Radko Martínek.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 4. 2003. Vláda zaslala stanovisko 21. 5. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 5. 2003 jako tisk 301/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 301
N.z. o zásluhách Edvarda Beneše

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 301/0 dne 24. 4. 2003. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0301.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 5. 2003 (usnesení č. 143). Určil zpravodaje: Mgr. Václav Nájemník a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 6. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 541).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 301/4, který byl rozeslán 17. 10. 2003 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 2. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 170, usnesení č. 920).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.3.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.4.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.3.2004.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Martin Mejstřík, který přijal k tomuto tisku dne 17.3.2004 usnesení č. 169, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 285/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 25.3.2004.

Svým usnesením č. 360, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 29.3.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 292/2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 3. 2004 poslancům jako tisk 301/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 3. 2004 poslancům jako tisk 301/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 4. 2004 na 30. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 472, usnesení č. 1078).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 4. 2004.
  Prezident zákon v zákonné lhůtě nepodepsal a nevrátil zpět sněmovně.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 5. 2004.

Témata EUROVOC: člen parlamentudočasný výbordolní komorahlava státumeziparlamentní vztahyparlamentní delegaceparlamentní výborprůsaková voda