Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 282
1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004

Navrhovatelem je ministr obrany Miroslav Kostelka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 24.2.2004.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 592.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.2.2004.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Kroupa, který přijal k tomuto tisku dne 31.3.2004 usnesení č. 150, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 282/2.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 2.4.2004.

Svým usnesením č. 386, v hlasování č. 64 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.