Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 280
(894 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.)

Navrhovatelem je prezident republiky Václav Klaus.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.2.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.4.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.2.2004.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Václava Domšová, který přijal k tomuto tisku dne 10.3.2004 usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 280/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi.

Senát nepřijal k tisku usnesení.