Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 270
(54 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Jitka Seitlová, senátor Karel Barták, senátor Daniel Kroupa, senátor František Kroupa, senátorka Jaroslava Moserová, senátor Jaroslav Šula, senátor Ivo Bárek, senátor Jiří Liška, senátor Jaroslav Kubera.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.1.2004.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 22.3.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.1.2004.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ondřej Feber, který přijal k tomuto tisku dne 25.2.2004 usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 270/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 18.3.2004.

Svým usnesením č. 355, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Dne 24.3.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 3. 2004. Vláda zaslala stanovisko 16. 4. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 4. 2004 jako tisk 612/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 612
Senátní n. z. o stát. občanství býval. čs. státních občanů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 612/0 dne 29. 3. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2004 (usnesení č. 289). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 5. 2004 na 31. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 74, usnesení č. 1124).