Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 27
(701 kB)
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2008

Navrhovateli jsou ministr vlády ČR Pavel Svoboda, ministr spravedlnosti Daniela Kovářová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 30.1.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.3.2009.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Luděk Sefzig, který přijal k tomuto tisku dne 4.3.2009 usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 27/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 28.5.2009.

Svým usnesením č. 189, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.