Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 268
(241 kB)
Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2003 a výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2003
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny senátorů Daniel Kroupa.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 13.1.2004.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 29.1.2004.

Svým usnesením č. 347, v hlasování č. 142 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.