Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 263
Informace vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2005

Navrhovatelem je ministr obrany Karel Kühnl.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.2.2006.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 5.4.2006 usnesení č. 153, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 263/1.