Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 252
(52 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 526
Novela z. o Úřadu pro zast. státu ve věcech majetkových

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 526/0 dne 14. 11. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 19. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 19. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 974, usnesení č. 885).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.12.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.1.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.12.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ivan Adamec, který přijal k tomuto tisku dne 15.1.2004 usnesení č. 219, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 252/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 22.1.2004.

Svým usnesením č. 314, v hlasování č. 71 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 27.1.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 120/2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 1. 2004 poslancům jako tisk 526/1.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 1. 2004 poslancům jako tisk 526/2.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 158, usnesení č. 919).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 2. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 3. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 3. 2004.

Témata EUROVOC: obecprávní pomocstruktura státní správyveřejný majetekvlastnictví