Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 25
(176 kB)
Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2008 a výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2008
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce výboru Senátu Jaromír Jermář.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.1.2009.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 28.1.2009.

Svým usnesením č. 104, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.