Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 247
(189 kB)
Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2005 a výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2005
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce výboru Senátu Václav Jehlička.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 23.1.2006.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 20.4.2006.

Svým usnesením č. 471, v hlasování č. 139 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.