Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 230
Informace vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády ČR se zahraničními parnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - září 2003

Navrhovatelem je ministr obrany Miroslav Kostelka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.12.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 545.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Josef Zoser, který přijal k tomuto tisku dne 21.1.2004 usnesení č. 126, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 230/1.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 28.1.2004.

Svým usnesením č. 325, v hlasování č. 93 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.