Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 2
(600 kB)
Konvergenční program České republiky (listopad 2008)

Navrhovatelem je předseda vlády Mirek Topolánek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.12.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.12.2008.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stříteský, který přijal k tomuto tisku dne 25.2.2009 usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 2/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 26.3.2009.

Svým usnesením č. 113, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.