Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 188
Informace vlády České republiky o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 3. čtvrtletí 2005

Navrhovatelem je ministr obrany Karel Kühnl.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.12.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.12.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 1.2.2006 usnesení č. 118, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 188/1.