Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 182
(464 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Petra Víchy, Jiřího Bise a Pavla Eyberta, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Petr Vícha, senátor Pavel Eybert, senátor Jiří Bis.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 77/0 - Novela z. o ochraně ovzduší

zatím není databáze PS

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.9.2013.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 8.12.2013.

Senát přikázal senátní tisk dne 9.10.2013.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Ivo Bárek.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ivo Bárek, který přijal k tomuto tisku dne 17.12.2013 usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 182/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 9.10.2013.

Svým usnesením č. 347, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 18.12.2013.

Svým usnesením č. 395, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Navazující senátní tisk č. 267.

Témata EUROVOC: atmosféradistribuce energienáklady za znečištěníopatření na kontrolu znečištěníznečišťování atmosféryznečišťující příměsi v atmosféře