Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 18
(237 kB)
Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2004 a výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2004
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce výboru Senátu Václav Jehlička.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 26.1.2005.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 28.1.2005.

Svým usnesením č. 63, v hlasování č. 57 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.