Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 175
(36 kB)
Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Navrhovatelem je Tomáš Grulich.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.9.2009.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 8.10.2009.

Svým usnesením č. 316 projednal tento tisk s výsledkem jednání - volí.