Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 175
(83 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jan Mládek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1004/0 - Novela z. o ochraně práv k odrůdám rostlin

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 01.06.2005.
   Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 1004/0 dne 03.06.2005.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21.09.2005 na 47. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21.09.2005 na 47. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 19.10.2005 na 48. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 08.11.2005.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 15.12.2005.

Hlasování č. 249 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.11.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.12.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.11.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Josef Vaculík, který přijal k tomuto tisku dne 24.11.2005 usnesení č. 202, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 175/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Dne 13.12.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 554/2005.

Témata EUROVOC: ochrana odrůd rostlinosivorozmnožování rostlinsadbazemědělská politikašlechtění rostlin