Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 153
Petice k etické výchově mladé generace

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PaedDr. Zdeněk Janalík, který přijal k tomuto tisku dne 19.1.2006 usnesení č. 125, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 153/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 9.2.2006.

Svým usnesením č. 347, v hlasování č. 133 projednal tento tisk s výsledkem jednání - konstatuje.