Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 145
(86 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Tomáše Julínka, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor Tomáš Julínek.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.11.2007.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 4.2.2008.

Senát přikázal senátní tisk dne 6.12.2007.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Pavel Čáslava, který přijal k tomuto tisku dne 7.2.2008 usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 145/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 6.12.2007.

Svým usnesením č. 259, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 20.3.2008.

Svým usnesením č. 336, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Dne 1.4.2008 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 4. 2008. Vláda zaslala stanovisko 30. 4. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 4. 2008 jako tisk 475/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 475
Novela zákoníku práce

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 475/0 dne 1. 4. 2008. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0475P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 5. 2008 (usnesení č. 254). Určil zpravodaje: Ing. Alena Páralová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 6. 2008 na 32. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 802).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 475/4, který byl rozeslán 18. 6. 2008 v 17:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 247, usnesení č. 853).

Navazující senátní tisk č. 292.

Témata EUROVOC: jednoduchá frekvencepracovní podmínkypracovní právopřesčaszdravotnické povolánízákoník práce