Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 13
(357 kB)
Petice "Zachraňte Ondráš"

Navrhovateli jsou Z. Pšenica, J. Kozub, V. Fabišik, P. Pinkas, R. Gaillyová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.12.2008.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Hana Doupovcová, který přijal k tomuto tisku dne 25.3.2009 usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 13/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 27.3.2009.

Svým usnesením č. 150, v hlasování č. 55 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.