Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 13
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2007

Navrhovatelem je ministr obrany Jiří Šedivý.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.12.2006.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.1.2006.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Josef Zoser, který přijal k tomuto tisku dne 17.1.2007 usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 13/1.