Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 116
(312 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Milan Šimonovský.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.7.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.8.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.7.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 27.7.2005 usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 116/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 3.8.2005.

Svým usnesením č. 204, v hlasování č. 111 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 5.8.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 411/2005.

Témata EUROVOC: bezpečnost silničního provozubezpečnostní zařízeníevropský řidičský průkazpoliciepozemní dopravapravidla silničního provozusilniční síťsprávní deliktřidičský průkaz