Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 111
(81 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Pavel Dostál.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 863/0 - Novela z. o církvích a náboženských společnostech

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 13.01.2005.
   Zástupce navrhovatele: ministr kultury.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 863/0 dne 17.01.2005.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14.06.2005 na 45. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14.06.2005 na 45. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 21.06.2005 na 45. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 11.07.2005.
  • Návrh zákona 05.08.2005 zamítnut.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22.11.2005 na 51 . schůzi.
   Sněmovna setrvalana původním návrhu zákona.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 24.11.2005.

Hlasování č. 93 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 55  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.7.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.8.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.7.2005.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Zdeněk Bárta, který přijal k tomuto tisku dne 20.7.2005 usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 111/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 4.8.2005.

Svým usnesením č. 211, v hlasování č. 134 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 5.8.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 495/2005.

Témata EUROVOC: církevdobročinná organizaceinstituce náboženstvíprávnická osobasvoboda vyznánívztah mezi církví a státem