Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 108
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2006

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. RSDr. Vlastimil Balín, který přijal k tomuto tisku dne 17.10.2007 usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 108/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 31.10.2007.

Svým usnesením č. 228, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.