Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 107
Informace vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2007

Navrhovatelem je ministr obrany Vlata Parkanová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.9.2007.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.9.2007.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, který přijal k tomuto tisku dne 10.10.2007 usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 107/1.