Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 101
Vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s pobytem příslušníků ozbrojených sil jiných států za účelem jejich účasti ve výcvikových kurzech pořádaných Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem v České republice

Navrhovatelem je ministr obrany Vlasta Parkanová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.8.2007.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.8.2007.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Richard Sequens, který přijal k tomuto tisku dne 19.9.2007 usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 101/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.9.2007.

Svým usnesením č. 209, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.