Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 1
Petice za odstranění nerovnosti v úrovni platů provozních a správních zaměstnanců ve školství

Navrhovatelem je František Dobšík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.12.2008.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PaedDr. Zdeněk Janalík, který přijal k tomuto tisku dne 3.12.2008 usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 1/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 12.12.2008.

Svým usnesením č. 53, v hlasování č. 50 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.