Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 367
(531 kB)
Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 87/0 - Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 16.01.2014.
   Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 87/0 dne 16.01.2014.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18.09.2014 na 17. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18.09.2014 na 17. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 26.09.2014 na 17. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 09.10.2014.
  • Zákon Senátem schválen 22.10.2014.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 03.11.2014.

Hlasování č. 253 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.10.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.11.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.10.2014.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Dernerová, který přijal k tomuto tisku dne 21.10.2014 usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 367/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 22.10.2014.

Svým usnesením č. 608, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 24.10.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 268/2014.

Témata EUROVOC: bioetikalékařská diagnózalékařské právolékařský posudekprostředky zdravotnické technikysprávní kontrolaumělé oplodněnízdravotnické zařízení